Dane Wejściowe:

Klient: Międzynarodowy holding, którego głównym obszarem działalności jest franczyzowa sieć, profesjonalnej dystrybucji.

Cel wdrożenia: Stworzenie przestrzeni roboczej dla pracowników z różnych krajów:

  • wielojęzyczna Baza Wiedzy, dla każdego pracownika dostępna baza wiedzy dla jego regionu;
  • grupy robocze dla określonych pracowników;
  • środowisko językowego portalu zgodnie z wymagańiami firmy;
  • dostosowany katalog produktów zgodnie z katalogiem głównego sklepu internetowego;
  • struktura firmy i prawa dostępu;
  • zapewnione szkolenia, w zakresie korzystania z narzędzi Bitrix24, w ich pracy.


bitrix24 case study

Co ZOSTAŁO zrobione?


KONFIGURACJA STRUKTURY FIRMY

Struktura firmy jest niezbędna do wizualizacji hierarchii działów, kto należy do którego działu, kto jest prowadzony przez kogo, a także do podziału praw, w Bitrix24. Na przykład dyrektor ma dostępne raporty robocze i wszystkie zadania swoich podwładnych ze wszystkim terminami i komentarzami.


KONFIGUROWANIE BAZ WIEDZY

Skonfigurowano 4 bazy wiedzy, w trzech językach (hiszpański, serbski i angielski), z ograniczeniem praw dostępu pracowników do każdej bazy wiedzy. Celi tworzenia baz wiedzy są takie:
1. Terminowo publikować informację dla klientów
2. Uporządkować informacje według tematu, treści
3. Mieć szybki dostęp do edycji informacji

PRZYKŁADY BAZ WIEDZY


KONFIGURACJA SKLEPU INTERNETOWEGO

Firma zapewnia szeroki wybór produktów, dlatego postanowiono stworzyć wewnętrzny sklep internetowy, dla uproszczonego i uporządkowanego katalogu produktów, z indywidualną kartą produktu, która zawiera szczegółowy opis produktu wraz ze zdjęciami. W tym celu, dokonaliśmy segmentacji pełnego asortymentu towarów, dostosowaliśmy szablon karty produktu do uproszczonej pracy pracowników, z katalogiem produktów.


KARTA PRACOWNIKA

Skonfigurowaliśmy osobistą kartę dla każdego pracownika, na której można zobaczyć: jego imię i nazwisko, datę urodzenia, adres poczty, numer telefonu, stanowisko i inne niezbędne informacje. Upraszcza to komunikację, zarówno kierownikom, jak i pracownikom, na przykład, jeśli jest konieczne pilne skontaktowanie się,  poza portalem Bitrix24.


KONFIGURACJA MODUŁU WIELOJĘZYCZNOŚCI

Standardowa funkcjonalność Bitrix24 wersji On-Premise, ogranicza możliwości wyboru języka, dla wygodnej pracy pracowników. W związku z tym przeprowadzono, pewne techniczne udoskonalenia, standardowej funkcjonalności, po których taka możliwość stała się dostępna. Teraz każdy pracownik może wybrać taki język, jakiego potrzebuje podczas pracy, w portalu Bitrix24.


TWORZENIE GRUP

Grupy robocze zostały utworzone, zgodnie z życzeniem klienta, w celu działania firmy, na różnych kierunkach. Grupy te mają na celu, optymalizację przestrzeni roboczej pracowników, omówienie niuansów przez wąskich specjalistów. Ponadto wszystkie grupy, są podzielone na otwarte i zamknięte. Otwarte grupy, pozwalają zobaczyć informacje dla wszystkich pracowników, a zamknięte grupy są dostępne dla niektórych pracowników, którzy mają do nich dostęp.

PRZYKŁADY GRUP

GRUPA EKSPERTÓW


GRUPA PODRÓŻ SŁUŻBOWA


GRUPA ROZWój PROJEKTU


GRUPA ROZWój PROJEKTU TWORZENIE ZAPYTANIADOSTOSOWYWANIE WYGLĄDU PORTALU DLA UŻYTKOWNIKÓW

Menu główne, pozwala pracownikom, jednym kliknięciem przejść do dowolnego narzędzia, w Bitrix24, z reguły jest to możliwe, przez standardową funkcjonalność. Jednak ze względu na wielojęzyczność, w firmie, niektóre pozycje menu, zostały dodane ręcznie, z tłumaczeniem na odpowiednie języki, aby wszyscy pracownicy mogli korzystać z tej funkcji.


SZKOLENIE BITRIX24

KONFIGUROWANIE PRAW DOSTĘPU DO BAZ WIEDZY

Zarządzanie portalem: jak tworzyć grupy użytkowników, w części administracyjnej serwisu, w celu rozgraniczenia praw dostępu do baz wiedzy, jak zarządzać portalem jako całością.

PRACA Z DYSKIEM

Nauczyliśmy prace ze standardową funkcjonalnością dysku: pokazaliśmy różne rodzaje dysków, pokazaliśmy ustawienie praw dostępu do dysków, pokazaliśmy, jak utworzyć nowy dysk, pokazaliśmy, jak i gdzie przechowywać pliki oraz jak skonfigurować publiczne łącza do pliku.

PRACA Z BAZA WIEDZY (ADMINISTRATOR)

Szkolenia, ze standardowej funkcjonalności bazy wiedzy: jak dostosować projekt bazy wiedzy, jak skonfigurować stronę główną, jak dodawać nowe strony, linki do stron w bazie wiedzy, pokazaliśmy projektanta stron.

bitrix24 case study

Wyniki:

Wizualizacja struktury firmy, w celu dokładniejszej i szybszej interakcji między działami.

Każdy pracownik ma możliwość wyboru języka niezbędnego do pracy, w portalu Bitrix24 z automatycznym tłumaczeniem.

Wszystkie towary są uporządkowane w jednym katalogu, a każdy produkt ma swoją indywidualną kartę, ze szczegółowym opisem produktu.

Struktura wielojęzycznej bazy wiedzy została stworzona, w celu szybkiego informowania klientów o aktualnościach.

Każdy pracownik ma spersonalizowaną kartę z krótkimi informacjami o nim, a także kontaktami, aby można było się z nim łatwo skontaktować.

Utworzono grupy robocze z dostępami dla pracowników, w zależności od kraju i regionu, aby zoptymalizować przestrzeń roboczą.

Wszyscy pracownicy, mają funkcję szybkiego dostępu do narzędzi, portalu Bitrix24, w menu natychmiastowo, w wybranym swoim języku.

Pracownicy zostali przeszkoleni, w pracy z portalem Bitrix24 oraz przeszkoleni, w zakresie jego podstawowej funkcjonalności i dostępnych narzędzi.

MASZ DO NAS PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

CRM form will load here
Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Inne pliki cookie
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies