Rozwiązanie DLA BITRIX24:
fakturowanie

Rozwiązanie do organizacji przetwarzania dokumentów oraz faktur przychodzących i wychodzących

  • System rozpoznawania danych
  • Wystawianie i otrzymywanie faktur
  • Dystrybucja kosztów według miejsca powstawania kosztów

NOWY POZIOM PRACY Z FAKTURAMI:


SYSTEM ROZPOZNAWANIA POLA FAKTUR (OCR)

Specjalnie dla tego rozwiązania zbudowaliśmy sieć neuronową, która jest przeszkolona w określaniu pól faktury, odczytywaniu informacji i przenoszeniu ich do pól aplikacji Bitrix24. Teraz nie ma potrzeby ręcznego przenoszenia danych faktury, wszystko jest rozpoznawane automatycznie. A także umożliwia wygodne segmentowanie i filtrowanie dokumentów w przyszłości.

DYSTRYBUCJA KOSZTÓW WEDŁUG CENTRÓW KOSZTÓW

Teraz możesz podzielić kwotę faktury na części i odnieść każdą z nich do określonego miejsca powstawania kosztów, typu kosztów, dealów lub projektu (firmy).

Miejsce powstawania kosztów to unikalny podmiot, z którym koszty tej faktury są bezpośrednio powiązane, np. mogą to być działy (dział marketingu, dział rozwoju itp. - w zależności kogo dotyczą koszty) lub branża (grupa usługowa) firmy ( na przykład tworzenie oprogramowania, zatrudnianie pracowników, sprzedaż licencji itp.) 

Typy kosztów mogą być podobne w wielu centrach kosztów, takich jak wynajem infrastruktury serwerowej, koszty promocji itp. 

SZCZEGÓŁOWE PRZETWARZANIE FAKTUR I ELASTYCZNA EDYCJA

Interfejs aplikacji zapewnia:  
Etapy sprawdzania faktur przez przełożonych, księgowość;  
Otrzymywanie powiadomień w zależności od daty na fakturze;  
Elastyczna edycja pól danych; 
Pola obowiązkowe do wypełnienia; 
Przegląd historii zmian; 
Szybki przegląd faktury; 
Wydrukowanie dokumentu. 

SPECJALNIE NA POLSKI market

Eksport raportów faktur w formacie XML do Optima!

JAK TO DZIAŁA?

Faktury przychodzące

1. Otrzymanie dokumentu

Proces zaczyna się od rejestracji dokumentu: jest on albo dodawany przez pracowników do portalu do udostępnionego folderu na Bitrix24.Dysk, albo przesyłany do aplikacji z przychodzącej wiadomości e-mail. Wszystkie pliki będą gromadzone w jednym interfejsie aplikacji.

Osoba odpowiedzialna za wstępne przetwarzanie dokumentu rejestruje go i wskazuje nazwę dokumentu, wypełnia datę odbioru, wskazuje rodzaj dokumentu (zwykły, poufny lub faktura), firmę odbierającą oraz kontrahenta wysyłającego.

Scenariusz 1: Przetwarzanie dokumentów

Dokumenty zwykłe i poufne (w tym wszelkie dokumenty poza fakturami) są przenoszone do odpowiedniej zakładki i przetwarzane etapami:

Rejestracja

Wstępny opis przez rejestratora

Opis dokumentu

Szczegółowy opis przez odpowiedzialnego pracownika

Archiwizacja

Przeniesienie dokumentu do archiwum

Scenariusz 2: przetwarzanie faktur przychodzących

Obejmuje wieloetapowy proces:

Rejestracja

Dokument został załadowany do aplikacji ręcznie lub faktura została automatycznie pobrana z Bitrix24.Drive lub e-mail

Opis

OCR (sieć neuronowa) automatycznie odczytuje informacje z faktury i wypełnia je w odpowiednich polach aplikacji (produkt, ceny, terminy i warunki, dane bankowe itp.). Pracownik uzupełnia je w razie potrzeby

Rozksięgowanie

W celu szczegółowego rozliczenia wydatków możemy podzielić fakturę na kilka części i skorelować każdą z nich z konkretnym miejscem powstawania kosztów (np. Linia serwisowa lub dział), rodzajem kosztów (np. Oprogramowanie, hosting, koszty promocji), projekt, umowa lub firma

Akceptacja

Po podziale kosztów kierownik lub osoba odpowiedzialna sprawdza to i potwierdza

Sprawdzenie przez dział księgowości

Księgowy sprawdza poprawność faktury

Opłata

Faktura przechodzi do tego statusu, gdy jest gotowa do płatności. Osoba odpowiedzialna może oznaczyć zapłaconą kwotę faktury

Archiwizacja

Wszystkie przetworzone dokumenty są przenoszone do archiwum. Istnieje możliwość przeglądania i komentowania dokumentów

faktury wychodzące

Scenariusz 3: Przetwarzanie faktury wychodzącej (wystawianie faktur)

Odbywa się to w osobnej zakładce. Pracownik może dodać nową fakturę, wypełnić wszystkie pola (do kogo, w jakim przedziale czasowym, za jaką kwotę, produkt, z jakimi podatkami iw jakiej ilości i walucie). Taka faktura może być również sprawdzana przez kierownika działu, a po wystawieniu faktury i płatności jest archiwizowana i dostępna do wyszukiwania.

Fakturowanie bezpośrednio z aplikacji w wygodnym dla użytkownika interface

Automatyczne wypełnianie pól

Zatwierdzenie dokumentu przez kierownika / księgowego

Szybka wysyłka listu z fakturą do klienta, wygodny podgląd dokumentów

Natychmiastowe lub ręczne oznaczanie pokwitowania płatności

Raporty można pobrać w programie Excel, a także w Optima

FUNKCJONALNOŚĆ

Opis faktur wraz z ich dystrybucją do miejsc powstawania kosztów, rodzajów kosztów, projektów i firm

Rozpoznawanie danych na fakturze i ich wpisanie do pól za pomocą sieci neuronowych

Eksport raportów faktur do zewnętrznych systemów księgowych (Optima dla Polski)

Dystrybucja kwot na fakturze dla różnych typów wydatków

Ręczne i automatyczne (z dysku sieciowego lub z e-maili) rejestracja dokumentów

Dwa kierunki przetwarzania dokumentów: faktury przychodzące oraz faktury wychodzące

Zaawansowane wyszukiwanie po wszystkich polach opisujących dokument

Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za rejestracje, opis faktur

Dystrybucja faktur przychodzących między kilka podmiotów prawnych

Automatyczne wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie dokumentu na podstawie jej przynależności do firmy

Dodawanie metryk dokumentów (krótki opis)

Szybki podgląd dokumentu na dowolnym etapie

Scalenie dokumentów w jeden plik

Przypisywanie specjalnych tagów

Archiwum dokumentów

Komentarze do dokumentów i historia zmian

To wszystko to niewielka część możliwości, a my jesteśmy gotowi dostosować i zmienić funkcjonalność rozwiązania zgodnie ze specyficznymi potrzebami Twojej firmy. 

Podziel się z nami potrzebami Twojej firmy! 

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

CRM form will load here

Porozmawiajmy jak Bitrix24 móże pomóc twojej firmie

Wypełnij formularz, a nasi specjaliści udzielą Ci profesjonalnej porady dostosowanej do potrzeb Twojej firmy.

Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Inne pliki cookie
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies