Panel klienta/partnera, dostosowane do identyfikacji wizualnej Twojej firmy


Profil klienta


Wsparcie i komunikacja z klientem


Blok aktualności i powiadomień dla klienta


Przyjmowanie (ProForma, Faktura) i wystawianie (Faktura kosztowa) faktur 


Generowanie dokumentów sprawozdawczych dla księgowości
(«Zestawienie VAT»)


Generowanie dokumentów i umów


Prowadzenie operacji klientów (partnerów)


Dane Wejściowe:

Klient: Zapewnia wsparcie prawne dla swoich klientów.

Cel wdrożeniaZorganizowanie przestrzeni roboczej dla klienta i jego interakcji z kontrahentami, w celu:

 • Wystawianie ofert/proform przez partnerów.
 • Wprowadzenie rachunków kosztów klienta w celu ich rejestrowania. 
 • Samodzielne tworzenie Proform poprzez konto klienta dla własnych odbiorców. Możliwość automatycznego wysyłania utworzonej faktury.
 • Dostępny i szybki sposób na powiadomienia partnerów i przekazywanie mu informacji o nowościach, ważnych zmianach itp. Bezpośredni czat z przypisanym menedżerem umożliwiający szybką komunikację operacyjną.
 • Tworzenie przejrzystego raportowania zarówno dla partenra.
 • Prowadzenie raportów kasowych.
 • Tworzenie umów i innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności operacyjnej klientów (użytkowników konta osobistego)

a także zadanie zwiększenia liczby użytkowników portalu klienckiego Bitrix24 bez zwiększania licencji.

JAK TO TERAZ DZIAŁA?

Panel UŻYTKOWNIKA

Za pomocą swoich danych dostępowych Klient wchodzi na swoje konto osobiste, które znajduje się na firmowej subdomenie.

Konto osobiste w pełni odpowiada firmowemu stylowi korporacyjnemu firmy, z interfejsem, który jest prosty i intuicyjnie zrozumiały, dostosowany do użytku na urządzeniach mobilnych. Wewnątrz konta osobistego dostępne są wszystkie niezbędne elementy, zapewniające wygodną interakcję klienta z menedżerem w kwestiach biznesowych.

STRONA GŁÓWNA Z INTERAKTYWNYMI WIADOMOŚCIAMI I POWIADOMIENIAMI

Strona główna posiada główny blok, w którym wyświetlane są najnowsze wiadomości, ważne powiadomienia dla klienta i inne informacje do zapoznania się.

Pracownik publikuje ogłoszenia w specjalnej grupie na portalu Bitrix24 i są one automatycznie wyświetlane na osobistym koncie klienta.

Faktury kosztowe

Przychodzące faktury (wydatki) w tym przypadku to te faktury, które klient otrzymuje od osób trzecich za określone usługi (te faktury są wystawiane na inkubator biznesowy).

Na karcie z przychodzącymi fakturami klient może tworzyć, edytować i pobierać wystawione dla niego faktury. Istnieje szybkie wyszukiwanie i filtracja według wcześniej wygenerowanych faktur przychodzących, a także specjalna strona z podglądem podstawowych informacji z wcześniej wprowadzonych dokumentów.

Do wypełnienia dostępne są wszystkie standardowe pola konta:

 • Daty;
 • Typ i informacje o kontrahencie;
 • Status płatności, waluta faktury i język, termin płatności i sposób płatności;
 • Produkty lub usługi, za które wystawiona jest faktura itp.
Automatycznie oblicza wartość netto/brutto faktury w wymaganej walucie zgodnie z wymogami prawa i po jej zapisaniu przekazuje ją do zatwierdzenia przez księgowego.

W razie potrzeby klient może samodzielnie wygenerować "Noty korygujące", aby wprowadzić poprawki księgowego do wcześniej uzgodnionej faktury.


Faktury proformy

Rachunki wychodzące w tym kontekście stanowią rachunki tworzone przez partenra w jego imieniu i wystawiane osobom trzecim za towary lub usługi. W tym celu klient korzysta z specjalnych podrachunków w wymaganej walucie.

Klient ma możliwość samodzielnego tworzenia, modyfikowania i ładowania rachunków, a także przesyłania ich bezpośrednio do zamawiającego. Udostępnione są funkcje szybkiego wyszukiwania i filtrowania wcześniej wygenerowanych rachunków, a także specjalna strona z podglądem podstawowych informacji na temat rachunków wychodzących.

Dostępna jest również funkcja automatycznego wysyłania wygenerowanego rachunku klientowi.
SZABLONY FAKTUR

Administratorzy (menedżerowie) mogą przypisać listę dostępnych do użycia szablonów faktur.

Wielojęzyczność i wielowalutowość

Użytkownik konta osobistego może wybrać w jakiej walucie ma wygenerować dokument - złoty, dolar lub euro.

Interfejs konta osobistego jest dostępny w języku polskim i angielskim.

RAPORTY

W sekcji "Raporty" klientowi (partnerowi) udostępnia się możliwość uzyskania pełnego obrazu stanu kont, płatności oraz innych informacji finansowych poprzez zastosowanie różnych filtrów do wyświetlania potrzebnych danych.

Dzięki temu można na przykład otrzymać raport dotyczący określonych produktów lub usług w określonym okresie czasu lub sortować wszystkie płatności dokonane za pomocą metody "Przelew".

UMOWY

Użytkownik konta osobistego ma możliwośc wygenerowania umowy z szablony.  Można pobrać ten dokument bezpośrednio przez zakładkę Umowy. Na podstawie umowy i wprowadzonych danych (stawki, kwota i inne) po odliczeniu podatków i uwzględnieniu wydatków generowany jest plik "Rachunek", na podstawie którego dokonywane jest wypłata wynagrodzenia.

JAK TO WSZYSTKO DZIAŁA W BITRIX24
DLA menegerÓW KLIENTÓW?

OFERTY LUB INTELIGENTNE PROCESY

Jakikolwiek dokument stworzony lub edytowany przez klienta w panelu osobistym jest przetwarzany w Bitrix24 jako "Oferta" lub "SPA" (na żądanie klienta i zgodnie z możliwościami jego taryfy). Wszystkie wprowadzone produkty lub usługi są przechowywane w sekcji produktów, a nowo dodane firmy lub kontakty są przechowywane w odpowiednich jednostkach CRM. Szanujemy prywatność, dlatego użytkownik panelu osobistego będzie mógł pracować tylko z produktami i kontrahentami, które samodzielnie dodał.

Grupy do tworzenia wiadomości

Dla szybkiego i wygodnego rozpowszechniania ważnych wiadomości i powiadomień dla klientów w ich prywatnych kontach, wykorzystaliśmy funkcje wiadomości w grupach roboczych.

Dzięki publikacjom w strumieniu grup, są one natychmiast wyświetlane na stronie głównej Panelu Klienta.AUTOMATYCZNE WYPEŁNIANIE PÓL DO PRZYGOTOWywANIA DOKUMENTÓW

Automatyczne przenoszenie wartości z wypełnionych przez klienta pól podczas tworzenia dokumentów do szablonów faktur i umów zapewnia szybkie i wygodne generowanie dokumentów, dostępnych do pobrania.

Dodatkowo, podczas przetwarzania dokumentów automatycznie trafiają one na odpowiedni etap przetwarzania (lejku) w CRM Bitrix24, w zależności od statusu dokumentu.


WYGODNE ZARZĄDZANIE I DOSTOSOWANIE DLA UŻYTKOWNIKÓW

W CRM Bitrix24 konto osobiste prezentowane jest w formie dashboardu, w którym pracownikom można przypisać role i dostępy.

Przez aplikację menedżerowie mogą dodawać nowych klientów, generować hasła i tworzyć raporty dla całej puli przypisanych klientów.


Aplikacja zawiera również sekcję "Ustawienia", w której użytkownicy mogą łatwo i intuicyjnie przypisać odpowiednie pola do połączenia z ich kontem osobistym, wybrać szablony, które będą automatycznie używane oraz określić stawki podatkowe. Innymi słowami, aplikacja może być używana do każdego rodzaju biznesu klienta.

WYNIK

Więcej użytkowników Twojego portalu Bitrix24 na tych samych warunkach licencyjnych (to nie jest Extranet, ale dostęp do niezbędnych funkcjonalności portalu!)

Wygodne i zrozumiałe konto osobiste dla klienta

Pełna synchronizacja pomiędzy kontem klienta a wewnętrzną pracą managerów w Bitrix24

Szybkie tworzenie dokumentów i zorganizowane przechowywanie

Zwiększenie lojalności kontrahentów wobec firmy

Skrócenie czasu poświęcanego na komunikację i uzgodnienia, uproszczenie procesów i zwiększenie efektywności pracy.

CHCESZ TEGO SAMEGO?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Nie trać czasu oraz nie zwlekaj z wdrożeniem automatyzacji w Twojej firmie. Chętnie Ci pomożemy!

Zostaw kontakt
Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Inne pliki cookie
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies