PRZYKŁADY WDROŻENIA 

Wdrożenie portalu korporacyjnego
w firmie «Milavitsa»


KLIENT

Firma handlowa «Milavitsa» zam. sp. wspólna

DATA

Październik - listopad 2014

ZADANIA

Wdrożenie portalu korporacyjnego, integracja z OTRS, projekt, ułożenie, hosting (rozmieszczenie portalu w chmurze Support.by)

NARZĘDZIA

Bitrix24, PHP, JavaScript

Proponujemy do zapoznania się z wdrożeniem produktu «Bitrix24».

Jednym z celów wdrożenia Portalu Korporacyjnego było usprawnienie wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji firmy, w tym:

• wdrożenie planowania i rozliczania czasu pracy personelu 
• automatyzacja niektórych wewnętrznych procesów biznesowych 
• prowadzenie ewidencji wadliwych produktów z komentarzami i ocenami eksperckimi dostawcy . 

Zaproponowano również rozwiązania w celu przyspieszenia pracy portalu korporacyjnego. 

MECHANIZMY

JPodczas procesu wdrażania przez nasz zespół specjalistów uruchomione i zrealizowane zostały następujące mechanizmy:

 autoryzacja przelotna i korzystanie z OTRSskrypty tworzenia kopii zapasowych dostarczone przez środowisko bitrix, dostosowane do tego portaluPocztowy serwer klienta MS ExchangeZadania i realizacja

1. KONFIGURACJA POWIADOMIEŃ POPRZEZ E-MAIL

Aby szybko powiadamiać pracowników o zdarzeniach mających miejsce w firmie, ustawiona została możliwość prawidłowego wysyłania i odbierania powiadomień e-mail przez portal.2. Ustawienie magazynu plików na płaszczyźnie sieciowej

Nasz klient zdecydował się na skonfigurowanie magazynu plików na powierzchni sieciowej. W ten sposób został utworzony element menu «Dokumenty», który zawiera foldery z plikami, wyświetlanymi przez użytkowników w zależności od ich praw dostępu. Aby ułatwić dostęp do tych danych, wdrożono mechanizm autoryzacji przelotowej, pozwalający użytkownikom uniknąć ponownego wpisywania swojego loginu i hasła.

3. INSTALACJA SYSTEMU OBSŁUGI ZAPYTAŃ UŻYTKOWNIKÓW (INTEGRACJA Z OTRS)

Funkcja ta umożliwia użytkownikom portalu korporacyjnego na pozostawianie wszelkiego rodzaju zapytań. W menu «Usługi» -> «wnioski elektroniczne» znajdują się dwie pozycje menu:

«Złożyć wniosek lub zobaczyć moje wnioski» - ten element menu jest widoczny dla użytkowników grupy «Pracownicy» z autoryzacją przelotową. Kiedy użytkownik dodawany jest do tej grupy, tworzone jest dla niego konto w części OTRS użytkownika, a funkcja autoryzacji przelotowej staje się dla nich dostępna.

Ponadto przed napisaniem nowego wniosku użytkownik przechodzi na stronę z najczęściej zadawanymi pytaniami, co jest bardzo wygodne i pozwala uniknąć pytań tego samego typu.

4. INSTRUKCJA Z ZAKRESU PODSTAWOWYCH USTAWIEŃ PORTALU

Podczas tego zebania wyjaśniono główne kwestie związane z funkcjami konserwacji portalu.

5. USTAWIENIE WEB KLIENTÓW POCZTOWYCH

Dla wygody niektórych użytkowników ustawino możliwość przeglądania swojej poczty z portalu. Dla użytkowników grup «Administracja» i «Dyrektorzy filii» dostępny jest punkt menu «Poczta», otwierający klienta poczty.


6. Ocena wydajności

Nastąpiło silne spowolnienie pracy portalu. Aby wyświetlić możliwe błędy konfiguracji, dokonano oceny wydajności portalu:

W rezultacie okazało się, że wydajność znacznie się zmniejsza z powodu wysyłania wiadomości e-mail za pośrednictwem zewnętrznego serwera pocztowego MS Exchange. W celu częściowej poprawy wydajności, zainstalowany został akcelerator APC, który przyspiesza pracę PHP.

7. Przywracanie kopii zapasowej portalu

Pomyślnie przetestowana została możliwość przywracania wszystkich danych portalu z kopii zapasowej (jak również ustawiono tworzenie kopii zapasowych), to zadanie nie sprawiło trudności służbie wsparcia technicznego support.by8. OPRACOWANIE INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA Z ZAKRESU ROZDZIELENIA PRAW DOSTĘPU DO ANKIET I AKTUALNOŚCI.

W celu uniknięcia problemów z dostępem, została napisana instrukcja użytkownika dotycząca ustawiania praw dostępu do różnych stron portalu, wyraźnie demonstrująca zarządzanie prawami dostępu dla grup użytkowników.

9. Ustawienie rezerwacji samochodów i sal negocjacyjnych

Ze względu na konieczność prowadzenia zebrań wprowadzono możliwość rezerwacji pomieszczeń negocjacyjnych. W ten sposób, odpowiedzialny za to sekretarz otrzymuje powiadomienie, że zebranie zostało zaplanowane na konkretny termin i że należy przygotować salę.

To samo zrobiono w przypadku samochodów firmowych - kierowca otrzymuje powiadomienie e-mailem i wie, że samochód został zarezerwowany na określony termin.

Rezerwacji można dokonać w zakładce «Usługi» -> «Sale negocjacyjne i samochody», w której widnieją dostępne sale oraz samochody.

10. USTAWIENIE SERWISU «MASZ POMYSŁ?»

Użytkownicy portalu mogą dodawać zapisy na danym blogu, pojawiła się również możliwość jego moderacji przez użytkowników, wchodzących w skład specjalnych grup (na przykład w Służba w zakresie Personnelu). Dzięki takiej usłudze pracownicy mogą z łatwością podrzucać nowe pomysły korporacyjne, które mogą usprawnić pracę firmy.

11. Tworzenie ewidencji wadliwych produktów

Ponieważ wadliwe produkty pojawiają się czasem w każdym przedsiębiorstwie, opracowano osobny moduł do ich rejestru. Usługa ta pozwala odpowiedzialnym na pozostawienie skarg dotyczących wadliwych produktów. Podczas tworzenia nowej skargi

pracownicy działu marketingu otrzymują e-mailem powiadomienie i uzgadniają się na dane we wniosku. Po zatwierdzeniu reklamacji Merchandiser otrzymuje e-mailem powiadomienie, następniemoże dodać komentarz do każdego produktu:

Możliwe jest również przeglądanie szczegółowych informacji dotyczących każdej skargi oraz załadowanie danych o wszystkich wadliwych produktach do arkusza kalkulacyjnego Excel.

REZULTAT

W ten sposób przeprowadzone zostało wdrożenie pełnoprawnego portalu korporacyjnego. W wyniku naszej pracy klient był zadowolony z powodu zwiększonej prędkości oraz jakości komunikacji wewnątrzkorporacyjnej, poprawy wzajemnego zrozumienia między pracownikami, a także dokonanej przez nas adaptacji portalu korporacyjnego dla ich firmy.

WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


Chętnie udzielimy Ci konsultacji!

Contact Info

SUPPORT.PL Sp. z o.o.

Warszawa, Polska

Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Other cookies
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies