Call Us
Email us
SUPPORT.PL Sp. z o.o.

Warszawa, Polska

PAKIET BAZOWY

PRACA
ZESPOŁOWA

PAKIET ROZSZERZONY

ZWIĘKSZENIE SPRZEDAŻY

PRACA ZESPOŁOWA

przy zakupie taryfy w chmurze "Standard" lub "Professional" na 6-12 miesięcy lub licencji na wersję self-hosted

ZA DARMO
Cena standardowa - od 420 zł

ZWIĘKSZENIE SPRZEDAŻY

przy zakupie taryfy w chmurze "Standard" lub "Professional" na 6-12 miesięcy lub licencji na wersję self-hosted

OD 420 zł
Cena standardowa - od 840 zł

POTRZEBUJESZ USTAWIEŃ NIESTANDARDOWYCH?

Jeśli Twój biznes ma specjalne wymagania dotyczące uruchomienia Bitrix24 lub potrzebujesz niestandardowych rozwiązań, WDROŻENIE PROJEKTOWE - jest tym, czego potrzebujesz!

Jak przebiega wdrożenie projektowe? 

✓ Szczegółowo omawiamy cele i zadania projektu, kryteria sukcesu.
✓ Określamy narzędzia do osiągnięcia postawionych celów 
✓ Opracowujemy optymalne rozwiązanie. 
✓ Dostarczamy indywidualny plan projektu 
✓ Uzgadniamy etapy projektu i role uczestników 
✓ Rozpoczynamy pracę 
✓ Przekazujemy sprawdzony (przetestowany) produkt do Klienta 

PAKIET 

PRACA ZESPOŁOWA

Praca zespołowa - to podstawowy pakiet ustawień dla każdej firmy.

Poniżej opisujemy, co zawiera dana taryfa wdrożenia.

ZAREJESTROWANI UŻYTKOWNICY

Zbieramy na portalu wszystkich Twoich pracowników. Wszystko, co jest do tego potrzebne - lista imion i adresów e-mail. Zarejestrujemy nowych użytkowników. Wszyscy otrzymają wiadomość z zaproszeniem, by kliknąć w link i wypełnić formularz z podaniem danych osobowych, a następnie uzyskają dostęp do portalu korporacyjnego.

Jeśli bardzo poważnie traktujesz kwestię bezpieczeństwa danych, możemy skonfigurować podwójną autoryzację dla Twoich pracowników.

STRUKTURA FIRMY NA PORTALU

Ustawienie struktury w Bitrix24 pozwala zobaczyć zależność oddziałów i podporządkowanie pracowników. Każda jednostka znajduje odzwierciedlenie w formie bloku, w którym podane są jego nazwa, kierownik oraz lista pracowników. Oprócz tego każdy dział może mieć pododdziały - poziomy zależności są nieograniczone.

Budowa hierarchii jest bardzo ważne dla wielu narzędzi Bitrix. Na przykład raporty robocze przychodzą konkretnie do Twojego bezpośredniego przełożonego ze struktury firmy.

POCZTA ELEKTRONICZNA LUB DARMOWE SKRZYNKI BITRIX

Podłączone mogą być zarówno osobiste, jak i firmowe skrzynki pocztowe. Cała korespondencja z klientami, w tym pisma wychodzące i przychodzące, może być przechowywana wewnątrz CRM na karcie potrzebnego elementu, a Ty możesz to zobaczyć ją w dowolnej chwili!

Jeśli nie chcesz łączyć swoich skrzynek pocztowych z portalem, utworzymy dla Ciebie specjalną, nieograniczoną w wielkości skrzynkę z ochroną antyspamową oraz antywirusem.

Do pracy z pocztą, podłączymy e-mail tracker, który będzie automatycznie sprawdzać wszystkie podłączone skrzynki pocztowe i rozdzielać leady na odpowiedzialnych pracowników, a z wiadomości do nieznanych dla portalu adresów będzie tworzyć Leady i Sprawy.

SZABLON ZADANIA

Szablony zadań pozwalają przyspieszyć proces pracy z powtarzającymi się zadaniami. Na przykład w każdy piątek pracownicy muszą przesłać raport z pracy wykonanej w ciągu tygodnia. Dzięki dostosowanemu szablonowi takie zadanie zostanie będzie tworzone automatycznie i nie będziesz musiał tracić swojego czasu.

Opisujesz algorytm, który jest regularnie powtarzany w Twoim przedsiębiorstwie, na przykład przygotowanie dokumentów do wystawy. Ustawiamy szablon zgodnie z Twoim opisem. Wszystkie przyszłe zadania dotyczące szablonu będą miały te same ustawienia. Oczywiście, jeśli trzeba będzie coś zmienić, możesz edytować zarówno sam szablon, jak i każde utworzone zadanie z osobna.

STWORZONE GRUPY (PROJEKTY)

Celem narzędzia Grupy (projektów) jest organizacja pracy w ramach określonego pododdziału, działu lub grupy pracowników wykonujących konkretne zadanie lub projekt. Wszystkie dane, zadania, pliki, wiadomości, spotkania można przy tym grupować w jednym miejscu w portalu. Tutaj można też zobaczyć wszystkie działania członków grupy. Do tego wybierasz, czy inni członkowie zespołu będą widzieć aktywność grupy.

Opowiedz o swoich życzeniach, a my stworzymy Grupy lub Projekty dla twojej owocnej pracy, przydzielając uczestnikom role i prawa. Projekt różni się od grupy tym, że terminy realizacji zadań w ramach projektu są powiązane z terminami samego projektu, tj. nie można ich stawiać oraz zmieniać, nie biorąc pod uwagę dat początku i końca projektu.

PRAWA DOSTĘPU DO DYSKU OGÓLNEGO DOKUMENTÓW

W każdej firmie są dokumenty i pliki, z których powinni korzystać prawie wszyscy pracownicy. Narzędzie Dysk Ogólny umożliwia organizację zbiorowego dostępu do nich i pracę nad nimi.

Dodamy niezbędne foldery, by lepiej zorganizować przechowywanie dokumentów na dysku. Ustawimy prawa dostępu dla różnych pracowników zgodnie z Twoim opisem. Wybierz potrzebnego pracownika, grupę lub cały dział i określ rodzaj uprawnień. Możesz skonfigurować dostęp do dysku jako całości lub do oddzielnego folderu lub pliku.

DOSTOSOWANY RAPORT DOTYCZĄCY CZASU PRACY
(TYLKO DLA TARYFY «PROFESSIONAL» I TARYF SELF-HOSTED)

Jeśli używasz taryfy «Standard» w chmurze lub Bitrix24 self-hosted, masz możliwość otrzymywania raportów o czasie pracy pracowników.

Możemy podłączyć opcję rejestru czasu pracy, po czym Twoi pracownicy, wchodząc na portal, zobaczą powiadomienie o konieczności oznaczenia rozpoczęcia pracy, jak to się dzieje na terminalach niektórych przedsiębiorstw, a na koniec dnia kliknąć przycisk zakończenia pracy.

W raporcie podsumowującym czas pracy obliczany jest automatycznie w zależności od tego, o której pracownik rozpoczął dzień roboczy i zakończył go.

Oczywiście w każdej organizacji nie wszystko odbywa się bez naruszeń. Raport czasu pracy automatycznie podliczy ich lilość. Procent naruszeń jest obliczany jako stosunek liczby dni roboczych z naruszeniami do całkowitej liczby dni roboczych.

PAKIET 

ZWIĘKSZENIE SPRZEDAŻY

Rozwiązanie zawiera wszystkie ustawienia niezbędne do efektywnej pracy działu sprzedaży: od utworzenia karty klienta po zorganizowanie pełnowartościowego centrum kontaktowego na stronie.

Składa się z pakietu bazowego z rozszerzonymi ustawieniami.

DOSTOSOWANY PROFIL KONTAKTÓW, FIRM, DEALI/LEADÓW, OFERT HANDLOWYCH, RACHUNKÓW

Podczas tworzenia karty kontaktu będziesz mógł zchować tylko niezbędne informacje na jej temat. Opowiedz nam, jakie dane chcesz zachować na temat swoich klientów, a my dostosujemy formularz do Twoich potrzeb. Zaznaczaj sprawy i deale, zapisuj wszystkie zdarzenia powiązane z danym kontaktem.

Podczas rejestracji firmy kontrahenta na portalu Bitrix24, tak jak w przypadku Kontaktami, masz możliwość przywrócenia historii relacji z tym kontrahentem w dowolnej chwili - sprawdzić szczegóły, wyjaśnić, które transakcje i kiedy zostały zawarte, które faktury zostały wystawione, czy są aktywne zadania, które wymagają operatywnego skontaktowania się z tą firmą.

Śledź proces Deali oraz przetwarzania Leadów, losy ofert handlowych wysłanych do klientów oraz rachunków. Zostawiaj przypomnienia i zadania dla swoich pracowników na portalu.

IMPORT KONTAKTÓW

Praca w Bitrix24 opiera się na dużej ilości danych i często są to dane ze źródeł zewnętrznych. W takim przypadku konieczne jest przeprowadzenie importu elementów - bez względu na to, czy jest to baza leadów, deali, kontaktów czy firm.

Typy importu mogą się różnić, ale zawsze istnieje typ podstawowy - import z pliku formatu .CSV.

Utwórz nowy plik w MS Excel i zapisz go z rozszerzeniem csv. W pliku CSV obowiązkowo muszą znajdować się co najmniej dwa parametry: unikalny identyfikator i nazwa elementu. W kolumnie ID wprowadź dowolne indeksy cyfrowe. Indeksy muszą być unikalne dla każdego wiersza. W kolumnie Nazwa wprowadź nazwy pozycji, które powinny pojawić się w katalogu. Pomożemy Ci przenieść bazę danych kontaktów do portalu Bitrix24.

SKONFIGUROWANY ROBOT DO PRZETWARZANIA LEADA

Praca z klientami i sprzedażą składa się z zestawu powtarzalnych czynności: planowania spotkań, pracy z pocztą i telefonami, stawiania zadań i kontroli ich realizacji. Abyś mógł efektywniej wykorzystać cenny czas menedżerów, ustawimy dla Ciebie specjalne roboty.

Czym jest ”robot”?

Jest to algorytm przetwarzania Leadów oraz Deali skonfigurowany zgodnie z Twoim opisem. Gdy tylko Lead przejdzie w konkretny status, rozpoczyna się praca robota. Na przykład robot wyśle twojemu menedżerowi powiadomienie o pojawieniu się Leada, a szefowi działu sprzedaży - wiadomość o zmianie statusu Leada podczas przetwarzania go przez menedżera, lub, po pewnym czasie, przypomnienie o braku działań związanych z Leadem. Następne działanie - powiadomienie o konwersji Leada w Kontakt lub o nieprzydatności Leada, jeśli nie wykazał on zainteresowania usługami Twojej firmy.

SKONFIGUROWANY TRIGGER DO PRZETWARZANIA DEALA

Leady i Deale są poruszają się stopniowo według określonych statusów - od stworzenia do pomyślnego zakończenia. Ale co, jeśli potrzebna jest logika nieliniowa? Na przykład w przypadku niektórych działań użytkownika, aby przyspieszyć proces, konieczne jest pominięcie etapów lub całkowite zamknięcie Deala lub Leada z określonym statusem. Skonfigurujemy dla ciebie Trigger i proces będzie przebiegał szybciej.

W tym przypadku triggerem będzie konkretna czynność użytkownika, na przykład telefon lub odwiedzenie strony. Kiedy tylko ta czynność zostanie wykonana - dokument przejdzie do w potrzebny nam status. Na przykład, jeśli użytkownik wypełnił formularz na stronie - mamy wszystkie niezbędne informacje i możemy od razu przenieść Lead do statusu Leadu przydatnego.

SZABLON ROZSYŁKI

Ważne jest, by pracować z klientami indywidualnie, wydzielając grupy kontaktów na określonej podstawie i kierując do nich specjalnie przygotowane dla nich oferty.

Przygotujemy dla Ciebie szablon rozsyłki. Na początek opisz, kto będzie wchodzić do grupy odbiorców. Mogą to być na przykład Leady o stanie «W trakcie pracy» lub Kontakty, odznaczające się zakupem w tym miesiącu. Podaj temat i treść wiadomości oraz kiedy rozsyłka powinna zostać wysłana.

W rozdziale Statystyka możesz zobaczyć wyniki przeprowadzonej rozsyłki - ile wiadomości zostało wysłanych, ile zostało obejrzanych, ilu klientów kliknęło link. Trochę niżej znajduje się mapa kliknięć – wizualna informacja o tym, przez które linki i ile razy przechodzili klienci.

CENTRUM KONTAKTOWE

Aby odnieść sukces w biznesie, ważne jest, by na czas odpowiedzieć na zapytanie klienta i uzyskać kontakt zwrotny. Daj potencjalnemu klientowi możliwość łatwego kontaktu z Tobą, umieszczając specjalny widget na swojej stronie internetowej. To «przycisk» na Twojej stronie, po kliknięciu na który klient napisze do Ciebie w wygodny dla niego sposób.

Domyślnie dostępny jest dla Ciebie standardowy widget, jednak możemy stworzyć dla Ciebie indywidualny projekt pasujący do Twojej witryny i wypełnić go potrzebnymi narzędziami.

Można ustawić czas roboczy: strefę czasową, czas pracy, weekendy i święta. Jeśli wiadomość przyszła po godzinach pracy, można wysłać do klienta automatyczną odpowiedź (tekst może być dowolny) lub nic nie robić. Po zakończeniu dialogu można wysłać do klientów wiadomość, na przykład poprosić o ocenę jakości obsługi.

WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Chętnie udzielimy Ci konsultacji!

Contact Info

SUPPORT.PL Sp. z o.o.

Warszawa, Polska

+48 226022810