PRZYKŁADY WDROŻENIA 

PRZYKŁAD DOTYCZĄCY BITRIX24:
RAPORT O CZASIE PRACY PRZEZNACZONYM NA WYKONYWANIE ZADAŃ PRZEZ PRACOWNIKÓW FIRMY


KLIENT

«Mark Formelle» Sp. z o.o.

DATA

Styczeń - Luty 2019.

Problem

Brak optymalnego raportu na temat wykonywania zadań i wykorzystania czasu pracy przez pracowników

NARZĘDZIA

Bitrix24, PHP, JavaScript

Nie jest tajemnicą, że efektywne zarządzanie czasem pracy pracowników pomaga zwiększyć rentowność firmy. By tego dokonać, musisz wiedzieć, jak dana osoba rozdziela swój czas na wykonywanie zadań. W firmie jest wielu pracowników, każdy ma po kilka zadań. Jak przeanalizować taką ilość informacji i zrozumieć, na ile efektywny jest personel? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w danym przykładzie. Rozwiązanie zostało stworzone dla dużej firmy produkcyjnej.

ROZWIĄZANIE

W standardowym interfejsie Bitrix24 użytkownik nie widzi listy zadań, w których nie uczestniczy. Jest to logiczne dla zwykłego użytkownika, ale akcjonariusz lub szef przedsiębiorstwa powinien kontrolować wszystkie procesy zachodzące w firmie.

Rozwiązanie: opracowanie modułu Bitrix24 do tworzenia raportów z zakresu zadań i wykorzystanego czasu.

Krok 1. Otrzymanie zadania technicznego od Klienta. 

Na tym etapie pojawił się obraz tego, jak powinien wyglądać taki raport w ostatecznej wersji.

Krok 2. Stworzenie szablonu raportu i określenie informacji, które mają zostać w nim odzwierciedlone.

Na  tym etapie zostały utworzone główne kolumny informacyjne raportu. Dla wygody raport został podzielony na dwa arkusze: szczegółowy i skonsolidowany. W szczegółowej części raportu zebrane są informacje dotyczące zadania, w konsolidacji - dotyczące pracownika. W «szczegółach» znajdują następujące dane:

✓ lista wszystkich zadań;
✓ data utworzenia zadania i termin; 
✓ złożoność zadania; 
✓ status zadania - etap wykonania (zadanie zaakceptowane, zakończone, czeka na kontrolę, itp.) 
✓ odpowiedzialny za wykonanie zadania, zlecający, współwykonawcy oraz uwzględnienie czasu przeznaczonego na wypełnienie każdego zadania; 
✓ czas spędzony na zadaniu; 
✓ planowany czas na wykonanie zadania. 

W «podsumowaniu» wyświetlają się dane o zadaniach dla pojedynczego pracownika:

✓ Imię i nazwisko pracownika;

✓ Liczba przeterminowanych, nowych, zakończonych zadań, a także zadań w toku i oczekujących na kontrolę;

✓ Dane dotyczące czasu poświęconego na realizację zadań w rzeczywistości oraz według planu;

✓ Stosunek procentowy rzeczywistego i planowanego czasu wykonania zadania. 

Krok 3. Napisanie i opracowanie kodu do modułu

Na tym etapie włączają się programiści-twórcy. Przenoszą i dostosowują makietę raportu do Bitrix24. Cechą szczególną tego projektu jest to, że raport można pobrać w formacie .xlsx.

Krok 4. Testowanie modułu

Sprawdzanienie pracy modułu w praktyce i eliminacja niedociągnięć.

Krok 5. Przekazanie gotowego produktu klientowi.

Wariant ostateczny wygląda następująco:

REZULTAT

Właściciel otrzymuje informacje na temat ajtywności firmy i jej wydajności. Dane te pozwolą mu poprawić błędy w zarządzaniu personelem, opracować skuteczniejszy system ustalania zadań i ich rozdiału między pracowników.

Opracowany dla Bitrix24 moduł raportowania pomaga rozwiązać następujące zadania: 

Operatywne otrzymywanie raportów
o wykonanej pracy 


Uwzględnienie faktycznie przepracowanych przez personel godzin przy każdym zadaniu;


Koordynacja
planów pracy
działów


Uzyskanie informacji o zajętości pracownika
i efektywności jego pracy


To gotowe rozwiązanie raportowania czasu pracy wykorzystanego na wykonanie zadań, możemy dostosować do twojego projektu.

WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


Chętnie udzielimy Ci konsultacji!

Contact Info

SUPPORT.PL Sp. z o.o.

Warszawa, Polska

We use cookies
Cookie preferences
Below you may find information about the purposes for which we and our partners use cookies and process data. You can exercise your preferences for processing, and/or see details on our partners' websites.
Analytical cookies Disable all
Functional cookies
Other cookies
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic. Learn more about our cookie policy.
Change preferences Accept all
Cookies